topscroll-arrow

Generelle vilkår og betingelser for brug

Finder anvendelse fra den 1. juni 2018


INDLEDNING

Disse 'Generelle vilkår og betingelser for brug' indeholder information om de regler, der gælder for brugen af hjemmesiderne og applikationerne, som er offentliggjort af Groupe SEB-virksomheder, og de regler, der gælder for behandling af dine personoplysninger.

Udtrykket 'Groupe SEB' omfatter alle virksomhederne, som ejes direkte eller indirekte af virksomheden SEB SA, registreret under virksomhedsnummer 300 349 636 hos Lyons ' Trade and Companies Register', og med registreret adresse ved 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrig.

For at kunne vurdere præcist hvilke enheder I Groupe SEB, der er ansvarlige for den Hjemmeside eller Applikation, som du bruger, anbefaler vi, at du læser Juridisk meddelelse, som er tilgængelig på Hjemmesiden.

Groupe SEB-virksomhederne ejer mange brands, særligt WMF, TEFAL (eller T-FAL afhængig af landet), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, og SUPOR. Du kan finde yderligere information om Groupe SEB og dets brands på vores hjemmeside www.groupeseb.com.

Disse generelle vilkår og betingelser for brug kan gennemføres med Særlige Betingelser, der specifikt gælder for de forskellige Hjemmesider.ORDLISTE

Hvad betyder de identificerede termer?

Evaluering

betyder de evalueringer, du indsender om vores produkter, og de relaterede videoer og fotos, som du uploader til Hjemmesiden, når denne funktion er tilgængelig, og som er synlig for alle brugere.

Vilkår for brug eller blot "Vilkår":
Betyder disse Generelle vilkår og betingelser for brug, der regulerer brugen af denne Hjemmeside.

Vilkår for salg

Betyder, hvor relevant, de generelle vilkår og betingelser for salg af varer og/eller tjenester, som er tilgængelig på Hjemmesiden.

Kommentar(er)

Betyder enhver besked, tekst, video eller foto, som du uploader til Hjemmesiden, med undtagelse af de Evalueringer, som er synlige for alle brugere.

Indhold

Betyder all audio- og videofiler, billeder, tekster, information, databaser, brand koncepter, logoer, tekniske og grafiske løsninger, fremtræden, struktur og enhver feature, som vi placerer på Hjemmesiden og/eller har gjort tilgængelig for dig på Hjemmesiden, uanset om det er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet af eksisterende eller fremtidige juridiske bestemmelser.

Cookies

Betyder alle tekstfiler, der kan identificere dig som en kunde, og som gemmer dine personlige præferencer (for eksempel dit valg af sprog) og information relateret til dine besøg på vores Hjemmeside (inklusiv clickstream data). Dette omfatter cookies og andre sporingsværktøjer.

Persondata

Betyder de personoplysninger vi indsamler via Hjemmesiden, dvs. information der direkte eller indirekte identificerer dig.

Varemærke(r)
Betyder de kommercielle brands, logoer, varemærker og andre navne ejet af Groupe SEB-virksomheder.

Vi, vores, os

Betyder en eller flere af Groupe SEB-virksomhederne, som er identificeret i den Juridiske Meddelelse, der er tilgængelig på Hjemmesiden.

Tjeneste(r):
Betyder individuelt eller samlet enhver tjeneste og alle de funktioner, der er relateret hertil, som vi tilbyder gratis eller mod betaling på Hjemmesiden.

Hjemmesiden

Betyder, hvor relevant, denne Hjemmeside.

Dig, din

Betyder enhver fysisk eller juridisk person, som har adgang til, browser eller besøger Hjemmesiden, uanset om brugen har et forretningsmæssigt formål.

 

MULIGHEDERNE, DER TILBYDES PÅ HJEMMESIDEN

Accept af og ændring af Vilkårene for brug
Ved at tilgå denne Hjemmeside, accepterer du at være bundet af disse Vilkår og alle andre betingelser, som der refereres til, og som er gældende på dagen, hvor du tilgår Hjemmesiden.


Hvis du ikke kan acceptere nogle af forpligtelserne eller betingelserne, der fremgår af Vilkårene, frabedes du at bruge Hjemmesiden. Vi kan til enhver tid foretage ændringer til Hjemmesiden, dets Tjenester og/eller disse Vilkår.


De Tjenester, der er tilgængelige på vores Hjemmesider, er henvendt til personer, der er fyldt 16 år eller derover. Vi indsamler og behandler ikke Persondata om mindreårige.

Hvordan kan du bruge denne Hjemmeside?
Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge Indholdet på Hjemmesiden til det ene formål at bruge Hjemmesiden i overensstemmelse med disse Vilkår.


Du forpligter dig til generelt at overholde de generelle betingelser for brug og gældende juridiske forpligtelser.


Du forpligter dig især til at overholde følgende regler:

 • Brug Hjemmesiden hæderligt og i overensstemmelse med dets formål,
 • Du må ikke kopiere, reproducere, sælge, gøre tilgængelig via en licens, distribuere, ændre, tilpasse, oversætte, producere derivationer af, dekompilere eller foretage reverse engineering af eller demontere hele eller dele af Hjemmesiden, eller forsøge at udlede dets kildekode,
 • Du må ikke bypasse eller kompromittere sikkerheden eller brugsreglerne for det Indhold, der gøres tilgængelig, bruges eller anvendes af en funktion på Hjemmesiden,
 • Du må ikke bruge en virus, robot, noget software eller et underprogramsystem til at påvirke eller forsøge at påvirke driften af Hjemmesiden eller en anden persons brug af Hjemmesiden,
 • Du må ikke offentliggøre eller indtaste ukorrekte eller vildledende oplysninger, når du bruger Hjemmesiden,
 • Du må ikke udgive dig for at være en person, du ikke er,
 • Du må ikke indsamle information fra andre med henblik på at sende dem kommercielle tilbud eller det, der svarer hertil, eller med henblik på at inkludere dem på en 'listing service'.

 

Når du skriver og offentliggør Kommentarer og/eller Evalueringer, accepterer du:

 • Til enhver tid at være kordial og respektere andre brugere,
 • At undlade at offentliggøre Kommentarer og/eller Evalueringer, som kan skade tredjeparters rettigheder, særligt deres IP rettigheder,
 • At undlade at offentliggøre Kommentarer og/eller Evalueringer, der kan betragtes som at begå eller en tilskyndelse til at begå en strafbar handling, samt undlade at sprede voldelige, fornærmende, skadelige, nedsættende, æreskrænkende, racistiske eller revisionistiske meddelelser, eller meddelelser af pornografisk eller pædofil karakter, bifalde krigsforbrydelser eller terrorisme, henvise til salg af ulovlige produkter og/eller tjenester, opfordre til mord eller selvmord, skade sikkerheden eller integriteten af en Stat eller et territorium (ikke-udtømmende oplistning),
 • At undlade at bruge Hjemmesiden med det formål at reklamere for din egen hjemmeside/personlige applikation eller at sende uopfordret markedsføring ("spam").

 

Publicering af Kommentarer og/eller Evalueringer
Du må tilføje en Kommentar og/eller Evaluering på Hjemmesiden.
Vær opmærksom på, at Kommentarer og/eller Evalueringer og den information, du sender til Hjemmesiden, kan ses af andre brugere.
Offentliggørelsen af Kommentarer og/eller Evalueringer skal ske i overensstemmelse med vilkårene for den gældende 'Moderation Charter', som du skal referere til.
Enhver Kommentar eller Evaluering, der ikke overholder Vilkårene for brug, vil blive slettet uden varsel og uden at der informeres herom eller søges godkendelse fra forfatteren.
Vi er ikke ansvarlige for Kommentarer og/eller Evalueringer, som gøres tilgængelige på Hjemmesiden, og vi kan ikke give nogen direkte eller indirekte garanti i forhold til Kommentarerne og/eller Evalueringerne.

 

HVEM EJER DET INDHOLD, DER OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN?

 

Indhold

Vores rettigheder
Hjemmesidens Indhold og de dertilhørende rettigheder ejes af Groupe SEB, inklusiv men ikke begrænset til Varemærker, designs, fremtræden, struktur, koncepter, tekniske og grafiske løsninger, databaser, software og deres kildekoder, samt opstillingen og layoutet af disse features, som udgør Hjemmesiden og Tjenesterne, og/eller danner grundlaget for Hjemmesiden og Tjenesterne, og/eller som passere gennem Hjemmesiden og Tjenesterne, og/eller gøres tilgængelige via Hjemmesiden og Tjenesterne.


Enhver reproducering, repræsentation, tilpasning, modikation, offentliggørelse, transmission, vildledende fremstilling, integration til en anden hjemmeside, kommerciel udnyttelse og/eller hel eller delvis genbrug af Hjemmesiden og/eller Indholdet, uanset medie, er strengt forbudt og kan resultere i en krænkelse, som er strafbar i henhold til lovgivningen.

Kommentarer og Evalueringer

Dine rettigheder
Dine Kommentarer og Evalueringer er og forbliver din ejendom.

Du garanterer, at du har alle rettigheder over dine Kommentarer og Evalueringer, og i særdeleshed at de ikke krænker andres rettigheder.

De Kommentarer og Evalueringer, du indtaster online, vil indgå i Hjemmesidens database, som administreres af os.

Vores rettigheder
Du giver os følgende ikke-eksklusiv ophavsret til dine Kommentarer og Evalueringer:

 • Retten til at reproducere, ændre, tilpasse, repræsentere og oversætte alle eller dele af Kommentarerne og Evalueringerne på ethvert nuværende eller fremtidigt optagelsesmedie, på enhver server eller harddisk, i ethvert format og ved brug af enhver proces eller teknologi, som er kendt eller ukendt i dag, ved brug af enhver form for kommunikation, særligt på internettet, inklusiv tredjeparters hjemmesider, intranet, printformat eller trykt medie,
 • Retten til at give, mod betaling eller gratis, underlicenser til rettighederne, der gives i henhold til ovenstående licens, til enhver tredjepart vi selv kan vælge.

 

Disse rettigheder er givet til os til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål i hele ophavsrettens periode, i dag og i fremtiden, og i hele verden.

Som et eksempel kan vi reproducere Kommentarer og Evalueringer med dit pseudonym på tredjepartshjemmesider for at promovere vores produkter.


ANSVAR

 

Hvem er ansvarlig for links til andre hjemmesider?
Hjemmesiden kan give dig adgang til andre hjemmeside via hyperlinks. Vi administrere ikke disse hjemmesider og vi kan ikke kontrollere deres indhold.


Vi kan derfor ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlige for:

 • Indholdet og tjenesterne, som leveres på disse tredjeparts applikationer og/eller hjemmesider, eller
 • Enhver indsamling og transmission af data, installation af cookies eller enhver anden proces med samme formål, som foretages af disse hjemmesider og applikationer, eller
 • Sikkerheds- eller integritetsproblemer med data, hardware og software, som du måtte opleve, og enhver konsekvens eller tab, der måtte resultere fra brugen af disse tredjepartsapplikationer og/eller -hjemmesider

 

Din brug af disse tredjepartsapplikationer og/eller -hjemmesider kan være underlagt ydereligere vilkår og betingelser, som vi ikke kontrollere. Brug af tredjepartshjemmesider og/eller -applikationer er derfor på egen risiko.

Hvem er ansvarlig for adgangen til Hjemmesiden?
Vi kan ikke garantere, at Hjemmesiden er fri for uregelmæssigheder, fejl eller virus, eller at disse kan korrigeres, eller at Hjemmesiden vil fungere uden afbrydelser eller nedbrud, eller at det er kompatibelt med alle typer af hardware. Vi anbefaler derfor, at du tjekker, om Applikationen er kompatibel med din mobilenhed, ved at tjekke kompatibilitetslisten, som er tilgængelig på Hjemmesiden under fanen om produktinformation.

 

Hjemmesiden drives på internettet og på mobile netværk, som er uden for vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for manglende adgang til Hjemmesiden eller for enhver besværgelighed eller mislykket forsøg på at downloade eller tilgå Indhold og Tjenester.

 

Tjenesten kan være utilgængelig i perioder, hvor der sker vedligeholdelse, opdateringer eller modifikationer. Vi kan ikke holdes ansvarlige i tilfælde af, at adgangen til Tjenesten afbrydes, som et resultat af vedligeholdelse, opdateringer eller modifikationer af alle parter af Tjenesten.

 

Vi forbeholder os retten til at modificere, ophøre, suspendere eller afbryde adgangen til hele eller dele af Hjemmesiden, inklusive Indholdet og Tjenesten, af enhver grund og efter eget skøn, uden forudgående varsel, i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser. Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige, hvis Hjemmesiden ikke er tilgængelig. Vi forbeholder os endvidere retten til midlertidigt eller definitivt at afbryde adgangen til Hjemmesiden, særligt hvis aktiviteten relateret til Hjemmesiden ophøre med at være tilgængelig, eller i tilfælde af konkursbehandling.

 

I tilfælde af, at vi holdes ansvarlige for tab, der ikke fremgår af Vilkårene for brug, er vores ansvar begrænset til det reelle, direkte tab.


PERSONDATAPOLITIK


Det er vigtigt for os at beskytte dine Persondata. Vi opfordrer dig derfor til at læse følgende regler nøje og at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har nogle spørgsmål: privacy@groupeseb.com.

 

Måden hvorpå dine Persondata behandles kan variere afhængig af, om de indsamles via Hjemmesiden. Hvis du ønsker at få oplyst, hvem der er den dataansvarlige for den Hjemmeside, du bruger, kan du læse mere herom i den Juridiske Meddelelse.


Hvilke data indsamler vi?

Afhængig af Hjemmesiden / Applikationen, du bruger, indsamler vi forskellige typer af Persondata, som relaterer sig til følgende:


HJEMMESIDER

 • Identifikationsdata (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Information vedrørende din husholdning (f.eks. antal personer i din husholdning, antal børn, civilstand)
 • Log-in data, cookies, tekniske data
 • Anonymiseret data


Er disse Persondata obligatoriske?

Du kan bruge Hjemmesiden uden at identificere dig selv eller sende os Persondata. Visse Tjenester eller funktioner er dog kun tilgængelige til brugere med en brugerkonto. Derudover er visse Persondata obligatoriske for at kunne overholde vores retlige og kontraktuelle forpligtelser. Vi vil altid behandle dine Persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Behandlingshjemmel

 • Du giver frivilligt samtykke til behandling af dine Persondata
 • Vi er nødt til at behandle dine Persondata for at kunne overholde vores kontraktuelle forpligtelser
 • Loven kræver, at vi indsamler dine Persondata


Vi behandler dine Persondata for at forfølge en legitim interesse, herunder løbende forbedre vores Tjenester

Obligatoriske Persondata markeres som obligatorisk, når det bliver indsamlet. Det er valgfrit at give alle andre personoplysninger.

Hvis du ikke indsender de obligatoriske Persondata, vil det ikke være muligt:

 • At vurdere hele eller dele af Tjenesten, og
 • At modtage de produkter eller Tjenester, vi tilbyder.

Når du logger ind på Hjemmesiden via en tredjepartsløsning, herunder særligt et socialt netværk, giver du os endvidere i overensstemmelse med Vilkårene for brug autorisation til at indsamle og behandle de Persondata, du har givet tilladelse til deles offentligt via parametrene for denne tredjepartsløsning. Vi kan på baggrund heraf bruge disse Persondata til at fuldstændiggøre den information, vi har indsamlet direkte fra dig.


Hvorfor indsamler vi dine Persondata?

At bruge information om dine vaner, skikke og adfærd med henblik på at sende dig personlig information og tilbud, med respekt for dine valg omkring en sådan behandling.

 

At give dig information eller levere en tjeneste, der er passende i forhold til din lokation.

 

At besvare dine søgninger og informationsanmodninger om de produkter og tjenester, vi sælger.

 

At tilbyde dig personligt indhold og tilbud på Hjemmesiden, som du forventes at være interesseret i, baseret på de Cookies, der er installeret på din enhed. Du kan til enhver tid administrere installationen af disse Cookies ved at trykke på linket på hver side på Hjemmesiden.

 

At give dig mulighed for frivilligt at deltage i spørgeskemaer, undersøgelser og tests, der relaterer sig til vores produkter eller tjenester.

 

At give dig mulighed for frivilligt at deltage i spil eller quizzer eller modtage refunderinger eller tilbud på sponsorater på Hjemmesiden.

 

At forstå brugen af vores Hjemmesider og forbedre driften ved at bruge cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere herom i afsnittet om Cookies.

 

At lave markedsundersøgelser og analysere trends med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester. Det data, vi indsamler, er ikke i et format, der vil gøre det muligt for os at identificere dig personligt. Informationen vil blive behandlet i et aggregeret format, hvilket betyder, at vi ikke kan identificere vores brugere. Dataen kan blive kombineret med andre aggregerede data, som er blevet indsamlet fra andre enheder i vores Koncern.

 

At give dig mulighed for at dele information fra andre Hjemmesider via e-mail eller på sociale medier. Du kan læse mere om delingsfunktionen på sociale medier i afsnittet om Cookies.

 

At give dig mulighed for at kommentere eller evaluere vores Hjemmesider.


Hvem har adgang til mine Persondata?

Vi deler kun dine Persondata, når det er strengt nødvendigt, og kun til følgende tredjeparter:

 • Vores partnervirksomheder, hvis du har samtykket til det,
 • Vores leverandører, for at kunne gennemføre formålene beskrevet ovenfor, eller for at de kan gennemføre en opgave på vores vegne (inklusiv salgssupport, markedsundersøgelser eller kundeservice og kundeadministration, levering af produkter og tjenester, eller præmieudtrækning, konkurrencer eller promoveringer),
 • Vores serviceudbyder PowerReviews Inc., som er etableret i USA, til håndtering af vores Evalueringer. PowerReviews vil have adgang til Persondata, du giver os, når du sender en Evaluering. Overførslen af Persondata til denne virksomhed sker inden for vilkårene af PowerReviews' medlemskab af Privacy Shield,
 • Køberen af vores virksomhed i tilfælde af et opkøb af virksomheden,
 • En tredjepart, når det er foreskrevet eller påkrævet ved lov eller en gyldig juridisk bestemmelse, retskendelse eller hvis sådan videregivelse er nødvendig som led i en undersøgelse eller procedure inden for nationalt territorium eller et andet land.

Afslutningsvist deler vi dine Persondata med andre virksomheder i Groupe SEB koncernen til interne, administrative formål, i overensstemmelse med gældende lovgivning (særligt præambel nr. 48 og Artikel 6, stk. 1 i Databeskyttelsesforordningen).

 

Hvis en overførsel som beskrevet ovenfor sker til et land uden for den Europæiske Union, vil vi sikre at dine Persondata beskyttes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du befinder dig uden for EU, vil dine Persondata blive overført til et land inden for EU, hvor dine data vil blive behandlet i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen.


Hvor længe opbevarer du mine Persondata?

Vi opbevarer dine Persondata i løbet af det kommercielle forhold og så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der fremgår af disse Vilkår. Udover denne periode vil vi kun beholde dine Persondata for at kunne overholde vores retlige og regulatoriske forpligtelser, eller for at kunne dokumentere en ret eller en kontrakt.

Mine rettigheder over mine Persondata
Hvilke rettigheder har jeg?
I overensstemmelse med gældende lovgivning har du følgende rettigheder:

 

Indsigtsret

Du kan anmode om at få indsigt i alle eller nogle af dine Persondata.


Ret til berigtigelse

Du kan anmode os om at berigtige alle eller nogle af dine Persondata, som måtte være ukorrekte eller ufuldstændige.

Ret til sletning

Du kan anmode os om at slette alle eller nogle af dine Persondata, særligt hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage.

Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine Persondata, der har til formål at forfølge vores legitime interesser. Vi gør dig dog opmærksom på, at vi forsat må behandle dine data, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til at forsætte behandlingen eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning

Du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine Persondata (ingen behandling, kun opbevaring) i følgende tilfælde: 
1) i den periode, hvor rigtigheden af dine Persondata skal undersøges som følge af, at du har bestridt deres rigtighed,
2) hvis du mener at behandlingen er ulovlig og anmoder om begrænset behandling fremfor sletning,
3) hvis det ikke længere er nødvendigt at behandle dine Persondata, men du har forsat brug for oplysninger for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav
4) hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, og du ønsker at begrænse brugen af dem i den periode, hvor det vurderes, om de legitime interesser, vi baserer vores behandling på, kan begrunde en forsat behandling af oplysningerne.

Ret til dataportabilitet

Du kan anmode om at få dine Persondata transmitteret til en tredjepart, når du har givet samtykke til indsamlingen af dine data eller når dine data er blevet indsamlet for at kunne opfylde en kontrakt.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

For behandling, der kræver dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Ret til at kontrollere dine Persondata efter din død

Du har ret til at sende os instruktioner om, hvad vi skal gøre med dine Persondata efter din død.

Hvordan udøver jeg mine rettigheder?
Du kan udøve dine rettigheder ved at klikke på linket om håndtering af data på kundesiden, ved at gå direkte til "Kontakt os" siden eller ved at kontakte vores kundeservice på det telefonnummer, der er tilgængeligt på Hjemmesiden.
Du har også ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Dine markedsføringspræferencer
Du vil i overensstemmelse med dine præferencer modtage markedsføring og tilbud om produkter og tjenester, som forventes at ville interessere dig baseret på din profil, og som tilbydes på Hjemmesiderne og Applikationerne fra en eller flere af vores Groupe SEB brands, via post, e-mail, SMS eller push-beskeder, og fra andre partnere.
Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføring ved at klikke på linket nederst i meddelelsen eller via parametrene i din smartphone eller tablet til push-beskeder, eller ved at logge ind på din kundeside.


COOKIES


Håndtering af Cookies
Når du bruger Hjemmesiden, vil der blive installeret Cookies på din enhed, særligt din computer, tablet eller smartphone.
Vores brug af Cookies er underlagt dit udtrykkelige, forudgående, specifikke samtykke, som er givet forud for installeringen af Cookies på din enhed. Vi indhenter dit samtykke via et banner, der indeholder klar, eksplicit information om formålene, hvortil Cookies vil blive brugt, og hvordan du kan gøre indsigelse herimod.
Ved at bruge Hjemmesiden, accepterer du brugen af Cookies i overensstemmelse med disse Vilkår for brug. Hvis du ikke kan acceptere det, kan du deaktivere Cookies ved at følge instruktionerne nederst på siden "Hvordan kan jeg deaktivere valgfrie Cookies".


Hvad er en Cookie?
Cookies er en tekstfil, der kan identificere dig som en kunde, og som kan gemme dine personlige præferencer (for eksempel dit valg af sprog) og teknisk information (inklusiv clickstream data).
Vi kan også bruge web tags, også kendt som "pixel tags" eller “Clear GIF” eller lignende teknologi brugt til at monitorere, hvordan du bruger vores Hjemmeside og til at se, hvilke sider på vores Hjemmeside du besøger.

Hvilke Cookies bruger vi?
Vi bruger forskellige typer af Cookies på Hjemmesiden:


Nødvendige Cookies

“Nødvendige” Cookies giver dig mulighed for at tilgå essentielle funktioner på Hjemmesiden. Du kan slette dem via parametrene på din browser, men det vil ikke være muligt for dig at bruge vores Hjemmeside korrekt uden disse Cookies.

Valgfrie Cookies
“Personaliserede” Cookies er ikke nødvendige, men de gør det nemmere at bruge Hjemmesiden og gør din oplevelse mere brugervenlig.

“Brugermålingscookies” gør det muligt for os at analysere trafikken, trends og brug af samt identificering af fejl på Hjemmesiden / Applikationen. Dette hjælper os med at forbedre din oplevelse samt Hjemmesidens / Applikationens design og indhold, for at imødekomme dine behov.

“Markedsføringscookies” bruges til at sende dig markedsføring, der er tilpasset dine interesser, og som vises på vores Hjemmeside eller når du browser på internettet. Hvis du ikke accepterer markedsføringscookies, vil der alene blive vist markedsføring, der ikke er tilpasset dine præferencer, på Hjemmesiden / Applikationen og på internettet.

“Sociale medier” Cookies giver dig mulighed for at dele Hjemmesidens indhold med dine venner via delingsknapperne, herunder særligt på Facebook og Twitter. De sociale medier placerer derfor Cookies på din enhed, for at indhente og modtage information om din brug af disse delingstjenester.

Hvordan kan jeg deaktivere valgfrie Cookies?
Første gang du besøger en Hjemmeside vil et banner informere dig om brugen af disse Cookies og du vil i den forbindelse have mulighed for at oplyse om dine præferencer. Cookies bliver kun installeret, hvis du accepterer og fortsætter med at bruge Hjemmesiden.

Du kan også til enhver tid administrere installeringen af disse Cookies ved at klikke på et link på hver side af Hjemmesiden menu.GÆLDENDE LOVGIVNING – DEN KOMPETENTE JURISDIKTION

 

1/ Hvis du bor uden for USA: Disse Vilkår er underlagt den lovgivning, der gælder i det land du bor i. Alle tvister skal afgøres ved en kompetent domstol, hvis der ikke kan indgås frivilligt forlig.

2/ Hvis du bor i USA
a) Obligatorisk Bindende Voldgift. Parterne til disse Vilkår accepterer, at voldgift er det eneste forum og retsmiddel, der kan bruges til at løse tvister og fastlægge krav, som er et resultat af dit køb, vores tjeneste, Hjemmesiden / Applikationen eller disse Vilkår for brug. Uanset dette skal enhver tvist eller ethvert krav vedrørende patenter, ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder og privatlivs eller PR rettigheder ikke løses med voldgift. I stedet accepterer parterne, at sådanne tvister skal løses ved statens domstol eller forbundsdomstolen i Essex County, New Jersey, og parterne samtykker til, at sådanne domstole eksklusivt har jurisdiktion og værneting. Parterne anerkender og accepterer at 'the Federal Arbitration Act' og forbundsvoldgiftsloven finder anvendelse ved voldgift i henhold til disse Vilkår for brug (uanset ethvert andet valg af lovgivning).
En voldgiftssag i henhold til disse Vilkår skal gennemføres hos the American Arbitration Association ("AAA"). For krav på $75.000 eller mindre (eksklusive advokathonorarer, sagsomkostninger og krav på bod) finder AAAs 'Consumer Arbitration Rules' anvendelse. AAA reglerne er tilgængelige på www.adr.org.

Enhver anmodning om voldgift skal sendes til os på følgende adresse:
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre 
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton

b) Afkald ved kollektive søgsmål. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL VOLDGIFT SKE PÅ INDIVIDUEL BASIS UDEN AT PARTERNE HAR RET TIL, AT EN TVIST KAN LØSES VED VOLDGIFT PÅ BAGGRUND AF ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL OG UDEN AT HAVE RET TIL SOM REPRÆSENTANT AT INDDRAGE KRAV PÅ VEGNE AF ANDRE. 
Tvister må ikke kumuleres eller konsolideres, medmindre dette er skriftlig aftalt mellem alle parterne. Ingen voldgiftskendelse eller beslutning vil have præklusiv effekt på tvister eller krav, hvor den ene part ikke er part i voldgiftssagen. 
I tilfælde af, at dette 'AFKALD VED KOLLEKTIVE SØGSMÅL' ikke kan håndhæves, skal ethvert formodet kollektivt søgsmål afgøres ved en kompetent domstol uden nævninge og ikke ved brug af voldgift.

c) Afkald på rettigheder, inklusiv en nævningesag. Ved at acceptere voldgift, forstår og accepterer parterne, at de har givet afkald på deres ret til at bruge andre former for tvistløsning, såsom domstolsbehandling eller administrativ behandling, til at løse deres tvist. Voldgiftsreglerne er forskellige. Der er ikke en dommer eller nævninge, og fornyet prøvelse af en voldgiftssag er stærkt begrænset. VI ACCEPTERER ENDVIDERE BEGGE, AT SELVOM EN TVIST LØSES VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOLSBEHANDLING, GIVER PARTERNE AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN NÆVNINGESAG UANSET KRAVET ELLER TVISTEN.